Polisi Bayaran Balik

TTM Trust Polisi Bayaran Balik

TTM Trade akan mengeluarkan bayaran balik kepada pelanggan untuk kerugian yang disebabkan oleh Ralat Platform jika pelanggan memberikan notis ralat tepat pada masanya kepada TTM Trade seperti yang diterangkan di bawah. Ralat Platform berlaku jika permintaan dagangan yang sepatutnya diterima mengikut tetapan Platform, telah ditolak oleh Platform. Untuk menerima bayaran balik kerugian yang disebabkan oleh Ralat Platform, anda mesti memaklumkan TTM Trade secara bertulis tentang kemungkinan tuntutan anda. Anda mesti menghantar notis bertulis kepada TTM Trade sebaik sahaja anda mengetahui, atau sepatutnya mengetahui, tentang Ralat Platform, tetapi dalam apa jua keadaan, tidak lewat daripada dua puluh empat jam selepas menerima penyata harian yang merangkumi perdagangan berkenaan. Jika TTM Trade tidak menerima notis sedemikian daripada anda dalam tempoh masa yang dinyatakan di atas, ia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian akibat daripada Ralat Platform. Jika TTM Trade mengesahkan bahawa Ralat Platform berlaku berkenaan dengan akaun anda, dan anda memberikan notis yang diperlukan kepada TTM Trade dalam masa dua puluh empat jam, anda akan menerima bayaran balik bagi kerugian anda yang disebabkan oleh Ralat Platform. TTM Trade memproses semua permintaan Bayaran Balik dalam masa 20 hari selepas pengakuan penerimaan Permintaan Bayaran Balik. Anda dikehendaki menyemak penyata akaun anda dan memantau status akaun anda sekurang-kurangnya setiap hari untuk memastikan dagangan anda diletakkan dengan betul. Kecuali seperti yang diperuntukkan dengan jelas oleh polisi bayaran balik ini, TTM Trade, mahupun pegawai, prinsipal, pekerja atau ejen kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang untuk sebarang kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, kehilangan penggunaan, kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan atau berbangkit) akibat daripada sebarang kesilapan dalam Platform Perdagangan TTM.
TTM-Trust-logo
Thank you for visiting TTM Trust

I confirm that I am interested in visiting this website, having received no prior solicitation or any non-permitted direct marketing activity in my country of residence, which is outside of the EU.

Yes